Prijmeme vodičov

do našej taxislužby

s vlastným autom.

 

 

Informácie na tel.: 0907 45 44 94